Tiluba Webdesign / december 2008


 

HET BESTUUR

Door de jaren heen heeft het gilde altijd kunnen rekenen op een aantal mensen dat zich op een of andere manier inzetten om het gilde zo goed mogelijk te laten functioneren zodat alle leden hierin zowel hun sportieve als ontspannende hobby kunnen uitoefenen.

Naarmate het ledenaantal groeide is ook het bestuur gegroeid want in 1931 bestond het bestuur uit de hoofdman, 3 bestuursleden en de koning zonder stemrecht.
In 1957, 1970 en 1979 vond men het noodzakelijk om het bestuur uit te breiden met 1 persoon zodat het bestuur nu bestaat uit de hoofdman, 6 bestuursleden en de koning nog steeds zonder stemrecht.

De functies penningmeester en secretaris zijn pas in 1974 ingesteld nadat men het beter vond dat niet alles alleen door de hoofdman gedaan moest worden. Tot die tijd werd er in het ledenboek de leden vernoemd met soms wat aanvullende aantekeningen.

Er zijn nog twee functies in gebruik geweest die er nu niet meer zijn nl. de knecht en de vaandeldraager.
De knecht was de persoon die aangesteld was om de orders van de hoofdman of zijn vervanger op te volgen en zo nodig de leden binnen 24 uur op te roepen. En ook moest hij bij ieder feest van de vereniging de leden dienen.
Zeker in de beginjaren moest de knecht iedereen dan ook persoonlijk benaderen want telefoons en auto’s waren toen bij de gewone man nog niet in gebruik. Als tegenprestatie hoefde de knecht dan geen gelag te betalen. Deze functie is in 1981 afgeschaft en over genomen door de bestuursleden zelf.Aantekeningen in het ledenboek van het jaar 1945

Hoofdmannen

     

Adr. Beckers 

1931

-

1936

Cees Jacobs 

1936

-

1968

Cees Daamen 

1968

-

1999

Christ Wagemakers 

1999

-

heden

 

Bestuursleden

 

 

 

Cees Adriaensen

1931

-

1955

Cees Jacobs  

1932

-

1968

M. Embregts

1931

-

1935

Jan van Veltom

1936

-

1956

Piet Roovers 

1936

-

1954 (overleden)

Jaan Daamen 

1955

-

1965

Sjaan Roovers

1957

-

1973

Piet Adriaensen  

1956

-

1968

Christ Vermeeren  

1957

-

1984

Onderbroken door het koningschap van 1967-1970

Jan van Ostaayen 

1965

-

1990 (overleden)

Cees Daamen

1967

-

1999

Jan Adriaensen

1969

-

1973

Cees Mathijssen

1969

-

1997

Jo Luteijn

1974

-

1979

Jaan Jacobs

1974

-

1991

Jaan Bastiaansen  

1979

-

1988

Martien Aerts 

1979

-

heden

Christ Wagemakers 

1984

-

heden

Christ Daamen

1989

-

2001

Cees Huibregts

1990

-

heden

Dre Frijters 

1991

-

heden

Marian de Bont

1997

-

heden

Cerry Peeters

1999

-

heden

Andre Jacobs

2001

-

heden

 

 

 

 

Knechten

 

 

 

Geert Roks

1931

-

1941

Door Adriaensen

1942

-

1946

Jaan Willemsen 

1947

-

1962

Wim Adriaensen

1963

-

1975

Jaan Bastiaansen

1976

-

1981

 

 

 

 

Vaandeldragers

 

 

 

Jaan Willemsen

1941

-

1963

Jac (Martien) Aerts 

1964

-

1969

 

 

 

 

Secretarissen

 

 

 

Jo Luteijn

1974

-

1979

Martien Aerts

1980

-

1999

Cees Huibregts

1999

-

heden

 

 

 

 

Penningmeesters

 

 

 

Jaan Jacobs

1974

-

1988

Christ Wagemakers

1989

-

1999

Christ Daamen

2000

-

2001

Cerry Peeters 

2001

-

hedenHet bestuur tijdens het 60 jarige bestaan :

v.l.n.r.  zittende Jaan Jacobs, Cees Daamen en Frank Verpaalen.
Staand Cees Huibregts, Martien Aerts, Christ Daamen, Christ Wagemakers en Cees Mathijssen.

 

 

Terug naar boven

Home | De Club | Activiteiten | Foto's | Jubileumboek | Gastenboek | Resultaten | Links | Contact