Tiluba Webdesign / december 2008


 

DE ERE LEDEN

Ons gilde heeft in de loop der jaren ook heel wat leden de titel erelid mogen geven vanwege verdiensten en/of trouw lidmaatschap.

De eerst ereleden werden in 1969 benoemd vanwege hun bestuurlijke activiteiten van het begin af aan nl. de oud hoofdman Cees Jacobs en oud bestuurslid en koning
Piet adriaensen.

V.l.n.r. Drik Chantrel, Cees Mathijssen, Christ Vermeeren, Cees Jacobs,
Cees Daamen, Piet Adriaensen, Jan Adriaensen en Christ Roovers.

v.l.n.r. Cees Daemen, Jan Jacobs en Cees Daamen.

In 1982 mochten Cees Daemen en Jan Jacobs een cadeau in ontvangst nemen van hoofdman Cees Daamen en de titel erelid omdat zij 50 jaar trouw lid waren. Omdat Jac Aerts in 1933 lid geworden was kreeg hij in 1983 het erelidmaatschap.

v.l.n.r  Jac Aerts,  Martien Aerts en Cees Daamen.

Christ VermeerenChrist Vermeeren werd in 1984 erelid vanwege zijn verdiensten voor het gilde. Christ maakte onafgebroken deel uit van het bestuur van 1956 tot 1984 wanneer hij wegens gezondheidsredenen moet stoppen. Hij was ook koning van 1967 t/m 1970.

In 1985 mag de hoofdman weer namens de vereniging iemand tot erelid benoemen wegens 50 jarig lidmaatschap waarvan 17 jaar als bestuurslid nl. Sjaan Roovers.

v.l.n.r. Cees Daamen, Sjaan Roovers en Jaan Daemen (40 jaar lid).

In 1992 worden er door de vergadering zelfs 3 leden tot erelid benoemd nl.

  • Jaan Jacobs die op dat moment na 17 jaar penningmeester te zijn geweest daarmee stopte.
  • Door Adriaensen omdat hij 50 jaar lid van het gilde was
  • Willem Huijbregts vanwege zijn lang lidmaatschap.

v.l.n.r. Cees Daamen, Jaan Jacobs, Door Adriaensen en
Willem Huibregts.

In 1997 is Cees Mathijssen tot erelid benoemd nadat hij na 28 jaar zijn bestuursfunctie neerlegde. Cees is in al die jaren de man op de achtergrond geweest die het papierwerk verzorgde. Als er brieven, schietkaartjes, gelagbonnen, schietboeken of wat dan ook gemaakt, gekopieerd of gestencild moest worden dan was Cees de man die het verzorgde.

Tijdens de jaarvergadering van 2005 kreeg Cees Mathijssen een herdenkingsbord aangeboden wegens zijn 50 jarig lidmaatschap.

Op de foto v.l.n.r. voor de tafel Hans v.d. Broek, Jac v.d. Linden, Christ Daamen en Cees Mathijssen.
Achter de tafel Toon Jansen, Martijn v.d. Reijt, Maarten Dijkers, Cees Hendrickx, Johan Jochems, Pascal van Gils, Mart Aerts, Piet Machielsen, Toon Kokx, Cees Schaliboom, Toon v.d. Berg en Guust Daamen.

Nadat Cees Daamen stopte als hoofdman in 1999 is hij als dank voor al zijn bewezen diensten natuurlijk ook tot erelid van de vereniging benoemd.

v.l.n.r. Anneke en  Cees Daamen en Christ Wagemakers.

 

Terug naar boven

Home | De Club | Activiteiten | Foto's | Jubileumboek | Gastenboek | Resultaten | Links | Contact