Tiluba Webdesign / december 2008


 

GEZELLIGHEID KENT GEEN TIJD.

In de jaren voor en rond 1929 bestond er in het café aan de Huisakkerstraat in Tiggelt van Keeke Adriaensen al heel wat gezelligheid. Zo werd er zondags heel wat tijd versleten met rikken, jokeren en met mooi weer buiten centje tikken.
Zo af en toe werd er al eens gesproken over het oprichten van een “guld” of schietvereniging.
In de omgeving waren er al heel wat gilden en schietverenigingen gevestigd in de cafés en als dat op een ander kon dan moest dat in Tiggelt ook kunnen.

Maar het was een hele onderneming en het had heel wat voeten in de aarde voor het zo ver zou zijn. Op den duur had men toch al zo’n 15 man bij elkaar en konden er spijkers met koppen geslagen gaan worden.

Op een soort vergadering waar Adr. Beckers zo’n beetje de leiding had werd er besloten om met een teerfeest te beginnen. Om te teren had men wel geld in kas nodig maar er was zelfs nog geen kas. Dus hoe moest dat nou?
Pit FrijtersNa veel heen en weer gepraat wilde Pit Frijters wel een half varken verkopen aan de nieuwe club want hij was toch al van plan om een varken te slachten.

In november 1929 was het varken van Pit Frijters vet genoeg zodat de teerdag op 22 november gehouden kon worden en de oprichting van de schietvereniging “Gezelligheid kent geen tijd” een feit zou zijn.

Het varken dat bij Pit Frijters geslacht aan de leer hing woog ca. 60 kg. En dat moest nog naar Keeke Adriaensen gebracht worden. Dat transport was nog niet zo eenvoudig want heel Nederland zat midden in de crisisjaren en de naweeën van de eerste wereldoorlog (1914–1918) waren nog duidelijk voelbaar.
In die tijd mocht je niet zomaar slachten, laat staan vlees vervoeren en Pit had dat varken “zwart” geslacht en daar was geen enkele controleur aan te pas gekomen.
Op de straten patrouilleerden de commiezen en alles moest opgegeven en aangegeven worden.
Dat was niet de bedoeling want het halve varken moest zo de pan in en dus stiekem gehaald worden.

Zo gingen 5 van de ongeveer 15 nieuwbakken leden in het donker, te voet zonder kruiwagen, want die maakte te veel geluid, naar Pit Frijters in de Beemdstraat

Rinus Embregts ( Rien Kiek ) zou het halve varken wel dragen, en de rest stond op de uitkijk want vooral de “grote weg” was een gevaarlijk punt.
Na eerst wat moed ingedronken te hebben door een paar borrels vertrok men met de buit naar Tiggelt.

Met Rien Embregts in hun midden schoot het groepje als een schicht in de nacht de weg over. Door wat nu de Stokbeemd is en de Tiggeltsestraat, wat in die tijd niet meer dan karrensporen waren, kwam men aan bij het clubhuis waar al een tafel klaar stond om het halve varken klein te maken.
Omdat ze vonden dat ze wel wat verdiend hadden werd er eerst een pintje gedronken, wat vlees afgesneden en gebraden in een pan en daarna verorberd met een snee brood.
Wat op het teerfeest niet op ging zoals wat stukken zijspek, de kop en de poten werden per opbod verkocht. En een paar goede stukken vlees brachten wat extra geld op.
Dit per opbod verkopen was in die tijd een normale zaak, als een boer een beest dood had, en uitgebloed dan werd deze in stukken in de buurt uitgeveild.

Van de verkoop van het overschot bleef na de betaling aan Piet Frijters nog geld over, en zo kon er een buks, poeskes en blazoentjes tot 12 punten gekocht worden.
De eerste buks was een onderspanner met een kaliber van 6 1/3 mm.
Piet Adriaensen kocht zelf een buks die hij later doorverkocht aan de vereniging.
Zo kon er met 2 buksen in een schiettent achter het café lustig op los geschoten worden.

Op een zekere keer in 1931 ging Keeke Adriaensen naar de kerk om een mis te betalen. Pastoor Verbunt stelde toen voor om de schuttersvereniging “Gezelligheid kent geen tijd” om te dopen tot een gilde. In die tijd was de wil van de pastoor nog wet en omdat hij ook al een beschermheilige op het oog had werd de nieuwe naam voortaan “Gilde St. Willibrordus”.

Dit verhaal is na gesprekken met Jan Jacobs en Cees Daemen, die de oprichting van nabij meegemaakt hebben, opgetekend door secretaris Jo Luteijn ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan in 1981.

 

Terug naar boven

Home | De Club | Activiteiten | Foto's | Jubileumboek | Gastenboek | Resultaten | Links | Contact