Tiluba Webdesign / december 2008


 

DE HOOFDMANNEN

Dat het gilde een gezellige en goede vereniging is mag men ook aannemen door het feit dat het in 75 jarig bestaan pas toe is aan zijn 4e hoofdman.
De hoofdman wordt door het bestuur gekozen en volgens het oude reglement moeten de leden hem als opperhoofd erkennen en hem gehoorzamen. Het is een zware functie want hij wordt geacht zoveel mogelijk zorg te dragen voor de vereniging en samen met het bestuur alles naar het gemak en voordeel van de leden regelen. Het is ook tijdrovend want er wordt van hem ook verwacht om bij iedere gelegenheid aanwezig te zijn.

 

Adr. Beckers
De timmerman Adr. Beckers die bij de oprichting van gezelligheid kent geen tijd in 1929 het initiatief nam werd ook de eerste hoofdman en zou dit tot 1936 blijven. In zijn periode als hoofdman was het ledental gegroeid van de 15 oprichters tot 34.

Tot zijn opvolger werd in 1936 Cees Jacobs gekozen die vanaf 1932 lid was en ook al in het bestuur zitting had genomen.

Cees Jacobs

Cees Jacobs was een eenvoudige man die van fluiten en gezelligheid hield. Hij was een echte liefhebber want naast hoofdman van St. Willibrordus was ook lid van Gilde St. Bavo.

Met de buks aan de buis van de fiets gebonden reed hij overal naartoe om te gaan schieten.
Zo gingen ze ieder jaar met soms wel 25 man op de fiets naar Hoeven voor een wedstrijd met onderweg een pitstop in Sprundel en ’s avonds op tijd thuis voor het melken.
Het kwam ook wel voor dat men onderweg een prijs kocht om thuis te laten zien dat ze goed konden schieten.

Cees Jacobs heeft de vereniging 32 jaar als hoofdman gediend en is in 1968 opgevolgd door Cees Daamen.

Cees Daamen is in 1949 lid geworden en in 1967 toegetreden tot het bestuur.
Cees Daamen werd samen met zijn vrouw Anneke thuis afgehaald en op een karretje geplaatst wat getrokken werd door de verklede knecht Wim Adriaensen. Na een ziekenbezoek bij de keizer Tom Aerts ging het naar het gildelokaal waar de nieuwe hoofdman ingehaald werd.


v.l.n.r. Jan van Ostaayen, Riet Adriaensen-v.d. Broek, Jan Adriaensen, Jo Luteijn, Cees Daamen, Anneke Daamen-Daamen en de verklede knecht Wim Adriaensen.

De hoofdman was zowel voorzitter als penningmeester. Tijdens de jaarvergadering van 1974 opperde Door Adriaensen dat de vereniging eigenlijk een schip zonder kompas was want er werden geen notulen en een behoorlijk kasboek bijgehouden. Dit ging allemaal op basis van vertrouwen en het was ook altijd goed gegaan. Er is toen ook gelijk besloten dat de hoofdman dus voorzitter zou zijn en dat er een secretaris en een penningmeester moest komen. De eerste secretaris werd
Jo Luteijn en de eerste penningmeester Jaan Jacobs.

Foto tijdens het aantreden van hoofdman C. Daamen in 1968.


v.l.n.r. liggend Martien Aerts, Cees Schaliboom.
knielend Christ Vermeeren, Annie Huijbregts, Toon Jochems,
Jan Huijbregts, Piet Daamen-Haest, Jaan Daemen,Net Daamen-Jacobs, Kitty Adriaensen, Jan van Ostaayen, Riet Adriaensen –v.d. Broek, Cor Mathijssen.
2e rij, Cees Daemen, To Jochems-v.d. Broek, Cees Mathijssen, ,
Sjaan Roovers, Cees Jacobs, Cees Daamen, Anneke Daamen-Daamen, Sjan van Ostaayen-Bruijns, Net Chantrel- Embregts, Anneke Vermeeren-de Bruin.
3e rij Siska Schaliboom-Bevers , Jaan Schaliboom, Sjaan Roovers, Ria Machielsen-Oostvogels, Piet Adriaensen, Jan Adriaensen, Jaan Chantrel, Jan Mathijssen,To Mathijssen-Frijters, Jan van Veltom, Mie van Veltom-Aerts.
Bovenste rij, onbekend, Nel Bastiaansen-Herrijgers, onbekend,
Geert Smout, onbekend, Cees Hendrickx C-zn., Jo Luteijn, Piet Machielsen, Rien van Beek, onbekend, Jaan Jacobs, Piet Mathijssen en Fien Luteijn-van Dongen.


Het bestuur van 1968 v.l.n.r. Cees Mathijssen, Sjaan Roovers,
Cees Daamen, Anneke Daamen, Christ Vermeeren, Jan van Ostaayen en Jan Adriaensen.

In de tijd van Cees Daamen heeft de vereniging flink aan de weg getimmerd en was het ledental in begin jaren tachtig van de vorige eeuw gegroeid tot 80 schutters. Cees Daamen heeft er alles aan gedaan om de vereniging actief te houden door overal zelf te gaan schieten waar het maar kon. Er werden kontakten gelegd met andere schietverenigingen overal in Brabant en over de grens in België.

Onder de leiding van hem is ook de jaarlijkse prijsverschieting uitgegroeid tot een evenement waar in de beste jaren ruim over de 200 schutters van heinde en verre kwamen.
Zijn zoektochten naar sponsors zijn ook legendarisch want hij stapte overal binnen om iets voor zijn gilde los te krijgen.

Op 5 november 1999, 31 jaar na zijn aantreden heeft Cees Daamen zijn functie als hoofdman neergelegd en is hij opgevolgd door Christ Wagemakers.

In 1979 is Christ Wagemakers lid van de vereniging geworden en van begin af aan heel actief geweest. Sinds 1985 maakt hij deel uit van het bestuur en vanaf 1989 beklede hij het penningmeesterschap.


Christ Wagemakers bij zijn aantreden met zijn bestuur
Staand, Martin Aerts, Dre Frijters, Marian de Bont en Cerry Peeters
Zittend, Cees Huijbregts ( secretaris en koning ), Christ Wagemakers en Christ Daamen ( Penningmeester ).

En ook onder zijn leiding weet hij de vereniging heel actief en jong te houden.

 

Terug naar boven

Home | De Club | Activiteiten | Foto's | Jubileumboek | Gastenboek | Resultaten | Links | Contact