Tiluba Webdesign / december 2008


 

DE KONINGEN

Om de drie jaar wordt er om de koningstitel gestreden. De koning heeft zitting in het bestuur zonder stemrecht en hij hoeft geen gelag te betalen tijdens zijn koningschap.
Diegene die koning schiet is verplicht een kruis te kopen voor aan de koningsketting.
Als er drie achtereenvolgende keren de zelfde persoon koning schiet dan wordt deze tot keizer benoemd en blijft dan verder vrij van gelag.

De aftredende koning mag bepalen hoe er om de nieuwe titel geschoten gaat worden. De hoofdman krijgt drie schoten vooraf en mag als hij koning schiet de titel schenken aan eventueel de oude koning zodat deze keizer kan worden. Na de hoofdman krijgt de aftredende koning 3 kansen om zich opnieuw tot koning te schieten.

Zo hebben wij tot op heden al diverse koningen en zelfs een keizer gehad.

In 1932 werd voor de 1e maal om de koningstitel geschoten en deze werd in de wacht gesleept door Adr. de Jong.

Adr. de Jong

In 1935, 1938 en 1941 lukte het Tom Aerts om drie maal achtereen koning te schieten waardoor hij dus voor het leven de titel van keizer mocht dragen.

v.l.n.r. zittend Jan van Veltom,Piet Roovers, Cees Jacobs (hoofdman), Tom Aerts (keizer), Geert Roks (koning), Nil Adriaensen, Staand Adr. Willemsen, Jan Daemen, Chr. Daamen, Riet Adriaensen, Sjaan Roovers, Dingeman Huibregts, Cees Daemen, Nil Daemen, Miet Aerts, Koos Mathijssen, Wies Aerts Mathijssen, Jac Aerts, Bet Roks, Door Adriaensen, Toon Aerts, Keke Adriaensen, Mie Adriaensen-Frijters,Jan Jacobs.

Bovenste rij Tom Graumans, Jaan Hendrickx, Pit Frijters, Louis Chantrel, Jac Adriaensen, Jan van Beek, Cees. Aerts, Marijn Vriends, Kees Huijbregts, Kees van Rijckevorsel, Chr. Jochems, Piet Adriaensen.

De keizerstitel van Tom Aerts wordt gesymboliseerd door een vogel i.p.v. een kruis aan de koningsketting. Dit is ook het gebruik bij de oude gilden waarbij het koningschieten meestal op een zelfgemaakte vogel die op een lange paal of boom gemonteerd was gebeurde. Wie het laatste stukje van de vogel naar beneden schiet is de nieuwe koning.

Het keizer worden van Tom Aerts had nog heel wat gevolgen want er moest op die 12e november 1941 opnieuw koning geschoten worden.

En die nieuwe koning in 1941 maakte een hele promotie want Geert Roks was tot dan toe de knecht van het gilde geweest.
Daarom moest er ook nog een nieuwe knecht komen en dat gebeurde in de persoon van Door Adriaensen.

In 1944 zou volgens het reglement weer koning geschoten moeten worden maar volgens het ledenboek is er wegens omstandigheden in 1944 niet geteerd en ook geen koningschieten geweest. De teerdag is altijd rond 7 november en  het koningschieten vond ook altijd rond die datum plaats.
Die omstandigheden had alles te maken met het verloop van de 2e wereldoorlog. Op 4 oktober 1944 had er een overval van de Duitse bezetters op een radiopost bij de boswachterwoning op de Vloeiweide plaats. Hierbij kwamen een aantal verzetslieden, moeder Neefs en een aantal van haar kinderen bij om het leven.

Vader Neefs werd 3 weken later opgepakt op de Klappenberg in Etten en naar kamp Vught overgebracht.
29 oktober 1944 werd Rijsbergen door de Canadezen bevrijd maar de oorlog zou pas in mei 1945 afgelopen zijn.

In 1945 werd het schieten weer opgestart en zo werd er 13 oktober 1946 weer koning geschoten en ditmaal was Piet Hendrickx de gelukkige.

1949 Jaan Daamen

Piet Adriaansen werd in 1952 koning en zou dit 4 jaar blijven.

In1956 werd Jan van Veltom koning. Jan was op dat moment al 20 jaar bestuurslid en zou die functie door het koningschap kwijtraken.

11 oktober 1959 werd Jan Daamen op een stoel het gildelokaal in gedragen nadat hij 10 jaar na zijn broer koning had geschoten.

1962 Jan van Ostaayen.

Jos Daamen werd in 1965 koning. Door het opzeggen van zijn lidmaatschap moest er vervroegd koning geschoten worden.

In 1967 was het bestuurslid Christ Vermeeren die koning werd, hij zou wel in het bestuur blijven na zijn koningschap omdat er een extra bestuurslid nodig was.

In het ledenboek staat vermelding:

Op 15 november 1966 heeft het schuttersgilde St. Willibrordus in het verenigingslokaal van Jan Adriaensen het zilveren jubileum van de heer Tom Aerts als keizer van voornoemd gilde herdacht. De jubilaris had een beste koffietafel aangeboden en verder werd er nog een lange tijd doorgebracht met muziek en dans.

Sinds het overlijden van de keizer Tom Aerts in 1969 wordt het symbool in de vorm van de vogel gedragen door de hoofdman.

Drik Chantrel werd in 1970 op de troon gezet.

op de foto v.l.n.r.Jan Adriaensen, Kees Mathijssen, Christ Vermeeren, Jan van Ostaaijen, Drik Chantrel, Dien Chantrel-Bastiaansen, Piet Adriaensen en Cees Daamen.

Piet Daamen-Haest en Jef Verschuuren schoten in 1973 beiden in dezelfde ronde raak waardoor er gekampt moest worden. Jef Veschuuren zou deze winnen dus koning zijn.

1976 Martien Aerts

In 1979 werd Toon Godrie koning in het 1e jaar van zijn lidmaatschap.

Op de foto v.l.n.r. Christ Vermeeren, Toon Godrie, Martien Aerts, Jaan Jacobs, Cees Daamen en Jan van Ostaa

De manier waarop tot dan toe het koning schieten bijna altijd ging was met de oude buks en een pluimpje. Op een schietkaart werd een ijzeren ring rond de roos gemaakt waar het pluimpje precies in paste. Met de nauwkeurigheid van de buksen en het pluimpje was het voor iedereen mogelijk om koning te schieten omdat er toch ook wel wat geluk bij kwam kijken.

Cees Vermeeren wordt evenals zijn vader 15 jaar eerder in 1982 de koning van het gilde.

15 jaar na de 1e keer wordt in 1985 Drik Chantrel voor de 2e maal koning en gefeliciteerd door Cees Daamen.


In 1988 lukte het Frank Verpaalen na ruim 5 uur schieten  (640 schoten) om het poeske in het ringetje te krijgen.

Op de foto v.l.n.r. Cees Daamen, Geert Boot, Frank Verpaalen, Jack Buijnsters, Jaan Jacobs en Christ Daamen.

23 oktober 1991 kreeg Johan Jochems de koningsketting omgehangen door Cees Daamen omdat hij in de 6e schietronde het doel trof.

 

 

In 1994 vond Johan Jochems dat het koningschieten anders en aantrekkelijker moest worden dus zo werd er op de vogel geschoten met als winnares Marian de Bont die daarmee onze 1e koningin werd.

Bij het koning schieten op de vogel is er een vogel nagemaakt van hout die bovenop een lange holle buis gezet wordt die rechtop gezet is. Aan de vogel zit een draadeind die in de holle buis hangt.
Als het schieten begint mogen alle leden tegelijk op de vogel schieten tot bijna al het hout kapot geschoten is. Dan mag de hoofdman 3x schieten en de oude koning 3x. Is het dan niet gelukt dan gaan de schutters om de beurt schieten tot het laatste stuk hout weg geschoten is zodat het draadeind naar beneden valt en de koning bekend is.

Johan Jochems had zich de vraag gesteld hoe sterk moet ik die vogel maken zodat deze niet te snel valt?  Nou deze had hij degelijk gemaakt want het draadeind wilde niet vallen.
Hierdoor was men genoodzaakt om de paal plat te leggen en het draadeind te monteren aan een bierviltje. Uiteindelijk lukte het dus Marian de Bont.Het koningschieten in 1997.

In 1997 is het bestuurslid Cees Huijbregts die de titel wint.
Het is dan de 1e keer dat er in de zomer geschoten wordt omdat dan de kans op goed weer groter is.

De nieuwe koning moet dan nog wel wachten tot de teerdag want dan begint zijn periode als koning officieel.

In 2000 lukte het Johan Vermeeren-Havermans na een uur schieten om het laatste stukje van de vogel naar beneden te halen.

Op de foto neemt hij de felicitaties in ontvangst van de oude koning Cees Huijbregts onder toeziend oog van Hans v.d. Broek.

In 2003 mocht de hoofdman bestuurslid Marien Aerts voor de 2e keer als koning huldigen.

 


In 2006 is het voor de 5e keer dat een bestuurslid in de persoon van Dre Frijters koning schiet.

Op de foto v.l.n.r. Christ Wagemakers, Toon v.d. Berg, Toon Kokx, Jack Buijnstrers, Frank Bastiaansen, Marian de Bont, Dre Jacobs, Dre Frijters, Cees Hendrickx, Guust Daamen, Piet Machielsen, Rien v.d. Riet en Edwin Domen.

Het koningschieten is in 2006 een uitje voor het hele gezin met een barbeqeu na afloop en een luchtkussen voor de kleinere kinderen.

Zo is er tot heden toe 25 maal gestreden om de titel en hebben we 21 koningen, waar van er 1 keizer werd, en 1 koningin gehad die de eer hadden of nog heeft om de koningsketting te dragen.

 

Terug naar boven

Home | De Club | Activiteiten | Foto's | Jubileumboek | Gastenboek | Resultaten | Links | Contact