Tiluba Webdesign / december 2008


 

HET VAANDEL

De functie van een vaandel is het herkenbaar maken van de vereniging bij officiƫle gelegenheden en het symboliseert de trouw aan de kerkelijke en wereldlijke macht. Bij de echte gilden mag alleen de koning(in), paus en bisschoppen bij bijzondere gelegenheden over het vaandel schrijden.

Het Vaandel

Op het vaandel is de naam van de vereniging, de datum van oprichting en een afbeelding van de beschermheilige geborduurd.

St. Willibrord is afgebeeld met in de rechterhand de bisschopsstaf als teken van de herderlijke zorg die een bisschop heeft voor zijn gelovigen en in de linkerhand de Dom toren. Deze symboliseert de zetel van het aartsbisdom Utrecht.

Adr. WillemsenDoor wie en wanneer het vaandel is gemaakt is onbekend maar het is op 12 november 1941 voor de eerste maal voor fl. 12,-
verkocht aan Jaan Willemsen voor vijf jaar.
Daarna kocht hij het vaandel ook in 1946, 1951, 1956, en in 1961.
Naast vaandeldrager was Jaan Willemsen ook nog van 1947 tot 1962 de knecht van het gilde.

Na zijn overlijden in 1963 werd het in 1964 voor de laatste keer voor een termijn van vijf jaar gekocht door Jac Aerts voor een bedrag van fl. 18. Eigenlijk was Martien Aerts, de zoon van Jac Aerts, die in 1965 zijn intrede bij het gilde deed de vaandeldrager.
Daarna is het de traditie geworden dat het laatst ingetreden lid het vaandel draagt.

De gelegenheden waarbij het vaandel getoond wordt zijn de jaarlijkse kerkgang op de teerdag en bij andere bijzondere festiviteiten waarbij het gilde officieel aanwezig is.

Vroeger ging men op de teerdag te voet vanuit het gilde lokaal naar de kerk met het vaandel voorop. Zo hadden ze een keer bedacht dat het vaandel ook wel eens te paard getoond kon worden.
Door Adriaensen zou als ruiter te paard het vaandel dragen. Het paard vond dat toch allemaal maar niets want toen Door het vaandel goed en wel vasthad schrok het zo dat het op hol sloeg en Door het vaandel weg moest gooien. Het gevolg was dat het kruis krom was en de stok gebroken. De daaropvolgende keren is men het toch maar weer gewoon te voet gegaan. De laatste keer gebeurde het met het 50 jarige jubileum in 1981.


V.l.n.r. Hans v.d. Broek, Martien Aerts, Cees Daamen, Jaan Bastiaansen, Jan van Ostaaijen, Toon Godrie, Jaan Jacobs, Christ Vermeeren,
Sjaan Roovers, Christ Daamen, Mart Aerts, Christ Wagemakers, Jac Haest, Toon v.d. Berg, Drik Chantrel.

 

Sinds men tijdens de teerdag niet meer vanuit het gilde lokaal vertrekt kwamen de leden samen bij Door Adriaensen in de Min. Verschuurstraat. Tegenwoordig komt men samen bij Cees Daamen in de Kerkakkerstraat en vandaar uit gaan ze dan met het vaandel voorop naar de kerk.

Bij begrafenissen van overleden leden staat het vaandel, als het op prijs gesteld wordt door de nabestaanden, voor in de kerk.
Het kruis bovenaan het vaandel en de stok van de hoofdman worden dan uit eerbied voor de overledene voorzien van een zwarte strik.

 

Terug naar boven

Home | De Club | Activiteiten | Foto's | Jubileumboek | Gastenboek | Resultaten | Links | Contact